Uzaktan Eğitim

Ege Universitesi Sanal Sınıf Uygulaması

Uzaktan Eğitim Grubunun Görev ve Sorumlulukları

Uzaktan Eğitim Grubu, Ege Üniversitesi'nin uzaktan eğitim faaliyetlerinin koordinasyon, altyapı ve içerik üretim faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak başlatılan Uzaktan Öğretim İşletme Tezsiz e-Yüksek Lisans (e-MBA) programıyla başlatılan uzaktan eğitim programı halen devam etmekte olup gelecek dönemlerde yeni programların açılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Ege Üniversitesi uzaktan eğitim sisteminin bileşenleri olan sanal sınıf ve öğrenme yönetim sisteminin yönetim ve bakımı yine uzaktan eğitim grubunun sorumluluğundadır.

Uzaktan eğitim programlarında ders veren öğretim üyelerinin ders içerikleri uzaktan eğitim grubu bünyesinde oluşturulan içerik üretim birimindeki görevli personel tarafından belirli kriterlere uygun olarak yeniden tasarlanmakta ve yeniden tasarlanan bu ders içerikleri öğretim yönetim sistemine yüklenmektedir.

Ege Üniversitesi'nde Uzaktan Eğitim Çalışmalarının Tarihçesi

Ege Üniversitesi'nde uzaktan eğitim ile ilgili çalışmaların başlaması 1970'li yıllara kadar dayanmaktadır. Ege Üniversitesi eski rektörlerinden Prof Dr. Yusuf Vardar 1973 yılında gerçekleştirdiği İngiltere ziyareti sırasında bu ülkede uygulanmakta olan "Açık Üniversite" sistemini incelemiş ve Türkiye'ye döndüğünde "Açık Üniversite Kavramı İngiltere'deki Model ve Türkiye'de Uygulama Şartları" başlıklı 14 sayfalık bir yazı yazarak konuyu Başbakanlık, Millli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu'na bir öneri olarak sunmuştur. Dönemin Yüksek Öğretim Kurulu öneriyi dikkate alarak konuyu bir alt komisyona havale etmiş ve çalışmalar böylece başlamıştır.Aynı zamanda bu tasarı Ege Üniversitesi Senatosu teklifi olarak
Üniversitelerarası Kurul'a sunularak kabul edilmiştir. Teklifin kabul edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı YAY-KUR hayata geçirilmiştir. 1977 yılı itibariyle YAY-KUR'un öğrencisi sayısı 5000'e ulaşmıştır. Daha sonra YAY-KUR'un faaliyetlerine yayın saatlerinin uygun olmadığı gerekçesiyle son verilmiştir. 1981 yılında 2547 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinin ardında 20.07.1982 tarihinde çıkarılan 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile bu görevin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne verilmesine kadar geçen süre içerisinde açık öğretim alanında bir dizi çalışma daha yapılmıştır.
21 Aralık 1973 Hurriyet Gazetesi

Ege Üniversitesi'nde bilgisayar ve ağ uygulamaları ile ilgili ilk çalışmalar 1970'li yıllarda başlamıştır. 1978 yılında Türkiye'de ilk kez Ege Üniversitesi'nde IBM 4341 sistemi ile 30 adet terminal, öğretim üyesi ve öğrenci kullanımına açılmıştır.

1986'da, TÜVAKA (Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumu Ağları) organizasyonu, Türkiye'deki araştırma ağı altyapısını oluşturmak amacıyla kurulmuş, EARN (European Research and Education Networking Association) bağlantısını İzmir'de Ege Üniversitesi üzerinden gerçekleştirmiştir. Ege Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi 1986 yılında Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumu Ağları merkezi olmuştur.


Ege Üniversitesi'nde uzaktan eğitim faaliyetlerinin geçmişi 1980'lere kadar dayanmaktadır. Fotoğrafta Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çalışan öğrenciler görülmektedir. (1986)
ODTÜ, Hacetepe ve Boğaziçi Üniversitesi gibi üniversitelerin tümü Ege Üniversitesi aracılığı ile EARN ve BITNET'e bağlı üniversite, araştırma kurumu (TÜBİTAK dahil) ve fen/anadolu liseleriyle birlikte 30'u, bağlı termina ladediyse 1000'i aşmıştı. 1989 yılında gelindiğinde IBM 3090'ın alımı ile Ege Üniversitesi Türkiye'nin en büyük bilgisayar merkezi olmuştur.

Ege Üniversitesi Odyovizüel Uyg. Arş. Merkezi (1986)

Ege Üniversitesi Senatosunun 05.07.1984 tarihi ve 41/5 sayılı kararı ile tıp fakültesince özellikle stajyer öğrencilerde bilgi ve görgülerini doyurucu biçimde arttırmak 21amacı ile tıp fakültesinde Kapalı Devre Televizyon Yayın-Dökümantasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulması oy birliği ile karara bağlanmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu 13 Ağustos 1984 tarih E.Ö/ 07. 04. 004/ 2743- 010050 sayılı yazısı ile yukarıdaki öneriyi 25.7.1984 tarihinde Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulması şeklinde karara bağlandığını bildirmiştir. Ağırlık stajyer öğrencilere yönelik olmakla beraber bu merkez tarafından hazırlanan tesis ve programlar yardımıyla bütün öğrenciler öğretim uygulamalardan yararlanması planlanmıştır.
Bu amaca yönelik olarak ameliyathaneler, muayene odaları, laboratuvarlar ve kliniklerden klinik içi dershanelere ve büyük anfilere canlı yayın yapılabilmesini sağlayacak sistemlerin kurulumu gerçekleştirilmiş bunun sonucunda çok sayıda öğrenci uygulamaları eş zamanlı olarak izleme şansına sahip olmuştur. Klinik içi küçük stüdyoların fakültenin merkezi stüdyosu ile bağlantılı olarak çalışması sonucu uygulamalar ayn amanda kaydedilmiş merkeze tahsis edilen izleme salonlarında öğrencilerin bu uyguamaları yeniden izlemelerine olanak sağlanmıştır. Eğitim teknlojileri alanında Ege Üniverstesi'nde atılan en önemli adımlardan biri de "Kapalı Devre Televizyon Sistemi"nin kurulmasıdır. Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezinin isteği ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün onayıyla 1984 yılı içinde Radyo Televizyon Yüksek Kurulu Başkanlığı'na yapılan başvuru yüksek kurulun 23.10.1984 gün ve 84/35 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 4/e maddesi uyarınca 01.08.1985 tarihinde E.Ü. Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne E.Ü. Hastanesi, Bilgisayar Merkezi Fen-Mühendislik Fakültesi mahalinde eğitim ve güvenlik amacıyla kapalı devre televizyon kurma ve işletme izni verilmiştir.